Turorientering

Fellesturer sommeren 2017.

Kvam idrettslag plasserer årlig ut omlag 30 turorienteringsposter langs stier i bygda og på fjellet.

Idrettslaget gjennomfører fellesturer til enkelte poster i løpet av sommeren. 
Ellers oppfordres alle til å benytte muligheten for fine turer til alle poster. 
Det er mulighet for å kjøpe turorienteringskonvolutter med kart og klippekort. 
Pris for konvolutt med ett klippekort er kr 100,- . Ekstra klippekort kr 20,-. 
Det er mulig å få kjøpt konvolutter hos KIWI Kvam og på Rustugusetra på fjellet.

Mange flotte turopplevelser.
Foto: Lars Arne Bergum


Tur til Ranglartjønn i 2012.
Foto: Jo Røssummoen


Utsikt over Kvam fra turen til Skjærhellen i 2012.
Foto: Jo Røssummoen


Teigkampen 26. september 2010.
Foto: Per Fredriksen

(c) Kvam idrettslag