Voksentrim

Kvam IL har arrangert voksentrim i Kvam bygdahus i en årrekke.
Aktiviteten foregår i Kvam bygdahus på søndager kl. 19.00-21.00 gjennom høsten/vinteren/våren.

Oppstart høst 2019: Søndag 29. september.

Oppvarming med kanonball, deretter baskettball, five a side fotball, innebandy og volleyball til slutt.
Egenandel er kr. 40,- pr. gang.


Voksentrimmen i 2011.
Foto: Jo Røssummoen


Voksentrimmen i 2008.
Foto: Malene Killi

(c) Kvam idrettslag