Nyheter fra Kvam idrettslag

Julekonkurranse 1. januar

01.01.2018

Godt nytt år! Løs dagens oppgave fra Kvam IL

Spørsmål 1. januar 2018.

Hva kalles prosjektet Kvam IL har fått tilskudd fra ExtraStiftelsen til å arbeide med i 2017-2020?

Send ditt svar til post@kvamil.no innen kl. 23.00 i kveld.

Vinner publiseres på nettsiden i løpet av jula.

Foto: Bente Brustuen Bråten

(c) Kvam idrettslag