Nyheter fra Kvam idrettslag

Årsmøte i Kvam IL

13.02.2018

Kvam idrettslag avholder årsmøte i klubbhuset torsdag 15. mars 2018 kl. 19.00.

Vanlige årsmøtesaker.
Saker som du vil årsmøte skal behandle må være styret i hende senest 1. mars 2018.
Fullstendig sakliste med alle sakspapirer er tilgjengelig i klubbhuset en uke før årsmøtet.

Vel møtt!
Styret i Kvam IL
(c) Kvam idrettslag