Nyheter fra Kvam idrettslag

Ekstraordinært årsmøte i Kvam IL tirsdag 6. mars 2018

06.02.2018

Styret ber årsmøte om fullmakt til å velge representanter til årsmøter/ting i overordnede organer.

Kvam idrettslag avholder ekstraordinært årsmøte i klubbhuset tirsdag 6. mars 2018 kl. 19.30.

Det er kun en sak til behandling: Styret ber årsmøte om fullmakt til å velge representanter til årsmøter/ting i overordnede organer.
Dette må gjøres for at personer fra Kvam IL kan delta på blant annet krets- og forbundsting til de ulike idrettene.


Fullstendig sakliste finner du her.

Det ordinære årsmøte til Kvam IL avholdes torsdag 15. mars, men dette er etter at de første forbundstingene avholdes.

Vel møtt!
Styret i Kvam IL

(c) Kvam idrettslag