Nyheter fra Kvam idrettslag

Kvam IL medlemskontingent for 2018 - oppdatering

04.05.2018

240 registrerte medlemmer hittil

Hittil har hele 240 personer fornyet sitt medlemskap via utsendt sms i april. Dette er flere enn på samme tid i fjor.

Vi håper at mange fornyer medlemskapet via den utsendte sms`en, eller ved å følge bruksanvisningen her.

I uke 19 starter vi med å sendte ut fakturaer for årets medlemskontingent på papir. De kjøres ut til postkassene til registrerte medlemmer, og som ikke har løst medlemsskapet elektronisk via utsendt sms/epost. 

Det er svært arbeidsbesparende for oss om medlemskontingenten betales elektronisk, men vi kjører gladelig ut til de øvrige.

Se også tidligere nyhetssak.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at alle aktive må betale kontingent til idrettslaget for å kunne delta i aktiviteter i de ulike undergruppene. Alle tillitsvalgte (lagledere, trenere, oppmenn, styremedlemmer m.v.) må også betale kontingent. 
(c) Kvam idrettslag