Nyheter fra Kvam idrettslag

Spørreundersøkelse om Kvam IL

15.01.2020

Vi ønsker råd om framtidig organisering

Kvam IL er i dag et godt organisert idrettslag, og laget har god økonomi.
Samtidig er verden rundt oss i stadig endring og Kvam IL ønsker å ligge i forkant av endringene.

Vi sender derfor ut til alle medlemmer om de kan bruke ca 10-15 minutter til å besvare en spørreundersøkelse som kan gi oss råd om framtidig organisering og aktivitet i Kvam IL.

Håper du tar deg tid til å besvare spørsmålene. Kom gjerne med kommentarer/meninger også om forhold som ikke er spurt om i undersøkelsen. 

Alle svar er anonyme og vil behandles 100% konfidensielt og kun inngå i en totalrapport. Styret i Kvam IL behandler svarene og lager innstilling/rapport til årsmøtet i mars.

Spørreskjema er også tilgjengelig i papirutgave på Kiwi Kvam. 

Velg om du vil fylle ut skjemaet  eller benytte linken under:
Ved utfylling på mobil/nettbrett anbefales å velge link og liggende visning

Link til spørreskjema:
Framtidig organisering i Kvam idrettslag

(c) Kvam idrettslag